I Vattenskolan lär vi känna staden Vattenvilles vattenförsörjning.

Varifrån kommer kranvatten?
Hur och varför renas dricksvattnet?
Vad händer med vattnet i avloppet?
Hur och varför renas avloppsvattnet?